Urodzona w Gdyni.

W 1984 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Profesora Jana Szancenbacha. Mieszka i pracuje w Krakowie.

W roku 1985 otrzymała Pierwszą Nagrodę w Konfrontacjach Najmłodszych Artystów Krakowa. W 1985 i 1987 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki.

Prace w kolekcjach: The Polish Museum of America /Chicago, USA/, ABP /Heerlen, Holandia/, Hoffmann - La Roche /Basel, Szwajcaria/, Art Pol /Bruksela, Belgia/, LHC LOT Handling /Wrocław, Polska/ oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

 

Born in Gdynia, Poland.

In 1984 graduated from The Painting Department of The Cracow Academy Of Fine Arts The Studio Of Professor Jan Szancenbach. Lives and works in Cracow, Poland.

In 1985 received the Main Prize in Confrontations of the Youngest Artists from Cracow.

Twice in 1985 and in 1987 was granted ministry of culture and scholarship.

Works in collections of: The Polish Museum of America /Chicago, USA/, ABP /Heerlen, the Netherlands/, Hoffmann - La Roche /Basel, Switzerland/, Art Pol /Brussels, Belgium/, LHC LOT Handling

/Wroc3aw, Poland/ as well in home and foreign private collections.